Lovsangsteamet TheFamily


Vi er en tverkirkelig gjeng som elsker å tilbe Jesus igjennom sang og musikk. Vi synger ofte på møter både i Pinsekirka-Elim og i Misjonssalen i Ålesund.

Sangutvalget vi har er en god blanding av moderne lovsang, til gode gamle sanger og salmer. Fokuset vårt er å synge sanger med et tydlig budskap samt at vi ønsker å hjelpe andre å lovsynge vår Gud.

Har du lyst å bli en del av lovsangsteamet, er det bare å ta kontakt med Frode Woldsund – 95024671 / frode.woldsund@gmail.com