Paraguay


Pinsevennane har hatt arbeid blant indianarane i Paraguay sidan 1952. Vi har støtta arbeidet fast sidan 1992, men har gitt noko også før det. Frå 1992 til juli 2015 har vi gitt ca. kr 310 000,-. Det har vore støtte til Anne Lise og Ole Johs. Jorud.  Dei dreiv med skuleutbygging, jordbruksprosjekt, sosialt og evangelisk arbeid. Dei arbeida mest rundt indianarkoloniane Fortuna og Itaranami i Curuguaty-området. Seinare støtta vi Daniel Carrerra til kyrkjelyden han leia sa frå at dei klarte seg utan hjelp utanfrå. No støttar vi indianarkyrkjelyden, og prioriterer bibelskuleutdanning til leiarar og komande leiarar. Det skjer på bibelskulen ITF i Ansunsión.  Du kan lese om PYM’s arbeid i Paraguay på Rudolf Larsen si heimeside: pymisjon.com