Om oss


Pinsekirka Elim er egen juridisk enhet og er ansvarlig for sin egen virksomhet her på stedet, og for et ikke uvesentlig misjonsarbeid i flere land.
Vi ønsker å lede mennesker til personlig tro på Jesus.
Medlemmer opptas på grunnlag av personlig tro og dåp, og disse har stemmerett i menighetsmøter. Menigheten har per i dag ingen ansatte, men ledes av et eldsteråd.

HAR DU BEHOV FOR Å BLI FRELST (KRISTEN)??

Ordet frelse betyr å bli reddet. Hva skal vi så reddes fra?
Når Gud skapte menneskene ønsket han fellesskap med dem, men da syndefallet var et faktum ble dette forholdet brutt. Gjennom Jesu Kristi offerdød på korset og oppstandelse fra de døde gjenopprettet Gud det forholdet som gikk tapt på grunn av synden. Ved å bekjenne vår synd og ta imot Jesus i tro får vi del i det evige livet.

Vi tror at Bibelen er Guds Ord og bibelen sier:
”For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Joh.3,16

Alle er vi syndere, det er ingen unntak:
”Alle har syndet og står uten ære for Gud.” Rom 3,23

Den som vil komme til himmelen må bli frelst fra synd:
”Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet…” Ap.gj.3,19
For ”intet urent skal komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet.” Åp 21,27

Hvem tar bort synden?
”Dagen etter ser han Jesus komme til seg, og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!”   Joh. 1,29

Hvorledes?
”Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.”  Jes 53:5

Hva skal menneskene gjøre? Tro og ta imot:
Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh 1,12

Ønsker du mer kontakt så skriv til oss på Internet: haugen.harry@gmail.com og vi vil kontakte deg igjen, enten på nettet eller på annen måte.
Vår kontakt telefon er: 95284547.