Israel


Vi har vitjing av Arvid Bentsen to gongar i året, og då går offeret som kjem inn til arbeidet han støttar i Israel.  Først arbeidde han for IKAJ, men no driv han eige arbeid. Vi har også hatt nokre møter med innsamling til arbeidet som Ordet og Israel driv.

Fast støttar vi arbeidet som pinsevennane har i Israel. NPAI står for norske pinsevennars arbeid i Israel. To av våre medlemmar har hatt om lag eit årsverk kvar i frivillig arbeid i Israel.  Vi er også ein av kyrkjelydane som er med i landutvalet for Israel.

Samla støtte til Israel frå 1992 til september 2015 er ca. kr: 754 000,-

For meir informasjon besøk NPAI si nettside www.npai-pym.no