IBRA Radio


Vi har hatt besøk og gitt støtte til IBRA frå 1959 eller før. Først var det berre radiomisjon, og det heitte IBRA RADIO, så kom TV og internett inn, og det heiter no berre IBRA.  IBRA når inn med evangeliet gjennom «stengte» grenser og driv arbeid i mange land som du kan lese om på heimesida til IBRA, sjå link under.  Frå 1992 til september 2015 har vi støtta IBRA med ca. kr 227 000,-

For meir informasjon besøk IBRA si nettside: http://www.ibra.no/